ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับติดตั้ง สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) เคเบิล ระบบโครงข่ายโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ป


87 หมู่ที่ 9 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

87 หมู่ที่ 9 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ป

ได้แก่ 0163558000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย รุ่งเรืองกรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*