ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาและให้บริการ บริหารงานส่งเสริมการขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58


30/26 หมู่ที่ 8 ถนนลพบุรี-วังม่วง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58 ตั้งอยู่ที่

30/26 หมู่ที่ 8 ถนนลพบุรี-วังม่วง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58

ได้แก่ 0163558000195
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นประยงค์58:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*