ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 75,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการค้า หีบศพ ดอกไม้สด-แห้ง พร้อมดอกไม้ประดิษฐ์ ดูแลรักษาสภาพศพ พร้อมรถ รับ-ส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัล


57/5 หมู่บ้านโสภา2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัล ตั้งอยู่ที่

57/5 หมู่บ้านโสภา2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัล

ได้แก่ 0163558000268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานูบิส ฟิวเนอรัล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*