ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์จ่าย และส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณ


95 หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณ ตั้งอยู่ที่

95 หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณ

ได้แก่ 0163558000276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดทรัพย์ทวีคูณ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*