ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559


101 หมู่ที่ 12 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559 ตั้งอยู่ที่

101 หมู่ที่ 12 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559

ได้แก่ 0163559000024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองการค้า2559:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*