ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเหล็กโครงสร้าง วัสดุกึ่งเหล็กและวัสดุก่อสร้างครบวงจรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท


70/1 หมู่ที่ 1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท ตั้งอยู่ที่

70/1 หมู่ที่ 1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท

ได้แก่ 0163559000032
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*