ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธา


40/1 หมู่ที่ 1 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธา ตั้งอยู่ที่

40/1 หมู่ที่ 1 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธา

ได้แก่ 0163559000059
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*