บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด จัดแต่งสวน บริการด้านบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัด


115/37 หมู่ที่ 4 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

115/37 หมู่ที่ 4 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0165558000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอล เค ค้ำชู แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*