บริษัท พีพีอาร์ เซอร์วิส (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพีอาร์ เซอร์วิส (2015) จำกัด"

บริษัท พีพีอาร์  เซอร์วิส (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพีอาร์ เซอร์วิส (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพีอาร์ เซอร์วิส (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพีอาร์ เซอร์วิส (2015) จำกัด


236 หมู่ที่ 4 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพีอาร์ เซอร์วิส (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

236 หมู่ที่ 4 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

แผนที่บริษัท บริษัท พีพีอาร์ เซอร์วิส (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพีอาร์ เซอร์วิส (2015) จำกัด

ได้แก่ 0165558000090
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพีอาร์ เซอร์วิส (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพีอาร์ เซอร์วิส (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*