บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัด"

บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายทางระบบอีเล็คโทรนิคบนเอพปิเกชั่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัด


100/1 หมู่ที่ 4 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/1 หมู่ที่ 4 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัด

ได้แก่ 0165558000189
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.เค. เชียงใหม่ 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*