บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์มือสอง และอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัด


159 หมู่ที่ 1 ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

159 หมู่ที่ 1 ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110

แผนที่บริษัท บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0165559000018
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพิ่มพูนผล เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*