บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัด"

บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการออกแบบ ตกแต่ง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัด


552/45 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

552/45 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัด

ได้แก่ 0165559000034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเดียริชเชอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*