บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัด"

บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายกาแฟ อาหาร และสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัด


117-119 ถนนสุระสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

117-119 ถนนสุระสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัด

ได้แก่ 0165559000042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม (ค๊อฟฟี่) ยูไนเต็ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*