บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัด


239 หมู่ที่ 2 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

239 หมู่ที่ 2 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230

แผนที่บริษัท บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0165559000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิรภัทรดีไซเนอร์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*