บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัด"

บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างบริหารร้านค้าสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเลฟเว่น)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัด


185 ถนนนเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

185 ถนนนเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัด

ได้แก่ 0165559000085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เผ่าไทยเจริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*