ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์


21/3 หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์ ตั้งอยู่ที่

21/3 หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์

ได้แก่ 0173558000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุดมทรัพย์ โลจิสติกส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*