ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทอง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทอง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทอง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทอง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทอง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทอง


587/9 ถนนโพธิ์เก้าต้น ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทอง ตั้งอยู่ที่

587/9 ถนนโพธิ์เก้าต้น ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทอง

ได้แก่ 0173558000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทอง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้วดินทอง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*