ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนำเข้าและส่งออกต่างประเทศและจำหน่ายในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้ง


78/3 หมู่ที่ 4 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้ง ตั้งอยู่ที่

78/3 หมู่ที่ 4 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้ง

ได้แก่ 0173558000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อาร์.บี. อิมพอร์ตเอ๊กซ์พอร์ตมาร์เก๊ตติ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*