ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจ


121 หมู่ที่ 5 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจ ตั้งอยู่ที่

121 หมู่ที่ 5 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจ

ได้แก่ 0173558000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุภัครุ่งเรืองกิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*