ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุข

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุข"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุข

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุข
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุข ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุข


51/1 หมู่ที่ 6 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุข ตั้งอยู่ที่

51/1 หมู่ที่ 6 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุขเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุข

ได้แก่ 0173558000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุข:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีสุข:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*