ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธา


30/5 หมู่ที่ 2 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธา ตั้งอยู่ที่

30/5 หมู่ที่ 2 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธา

ได้แก่ 0173559000024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพิพัฒน์การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*