ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธา


74/2 หมู่ที่ 6 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธา ตั้งอยู่ที่

74/2 หมู่ที่ 6 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธา

ได้แก่ 0183558000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนาจ การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*