ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000


191/3 หมู่ที่ 4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000 ตั้งอยู่ที่

191/3 หมู่ที่ 4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000

ได้แก่ 0183558000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เจริญยนต์ 2000:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*