ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายปุ๋ย ยา ปราบศัตรูพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟ


74 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟ ตั้งอยู่ที่

74 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟ

ได้แก่ 0183558000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม เลิฟ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*