ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกบอกิจการเหมาติดตั้ง บำรุง ซ่อมแซม ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928


198/3 หมู่ที่ 5 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928 ตั้งอยู่ที่

198/3 หมู่ที่ 5 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928

ได้แก่ 0183558000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีซอฟแวร์928:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*