ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล เพื่อจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซล


73/8 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซล ตั้งอยู่ที่

73/8 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซล

ได้แก่ 0183558000098
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวงศ์โซล่าเซล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*