ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายใบชาอบแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาท


195 หมู่ที่ 6 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาท ตั้งอยู่ที่

195 หมู่ที่ 6 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาท

ได้แก่ 0183559000016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนเกษร ชัยนาท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*