ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย  คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย คอนสตรัคชั่น


44 หมู่ที่ 4 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

44 หมู่ที่ 4 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0183559000059
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนาย คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*