บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภทสำหรับแม่และเด็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


99/15 ซอยเทศบาล 10 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/15 ซอยเทศบาล 10 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

แผนที่บริษัท บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0185558000057
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*