บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด"

บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด


76 หมู่ที่ 11 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

76 หมู่ที่ 11 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

แผนที่บริษัท บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด

ได้แก่ 0185558000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*