บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัด"

บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัด


112 หมู่ที่ 4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัด ตั้งอยู่ที่

112 หมู่ที่ 4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัด

ได้แก่ 0185559000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นโฟร์ โฮม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*