ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างติดฉลาก การประทับตราและการสลักตราสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้ง


707/170 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้ง ตั้งอยู่ที่

707/170 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้ง

ได้แก่ 0193558000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร แพ็คกิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*