ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์


33/1 หมู่ที่ 6 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่

33/1 หมู่ที่ 6 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์

ได้แก่ 0193558000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์โอ เกษตรภัณฑ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*