ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกสานทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรด


53/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรด ตั้งอยู่ที่

53/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรด

ได้แก่ 0193558000250
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ อาร์ ไทยอินเตอร์เทรด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*