ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งในและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่ง


13/1 หมู่ที่ 6 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่ง ตั้งอยู่ที่

13/1 หมู่ที่ 6 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่ง

ได้แก่ 0193558000322
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษตยาขนส่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*