ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ชำแหละไก่ และโครงไก่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์


162 หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์ ตั้งอยู่ที่

162 หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์

ได้แก่ 0193559000032
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุษบา ควอลิตี้ กริลล์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*