ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง สมุนไพร พืชผลทางการเกษตร สินค้าออร์แกนิค สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายา


6/1 หมู่ที่ 3 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายา ตั้งอยู่ที่

6/1 หมู่ที่ 3 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายา

ได้แก่ 0193559000075
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณรายา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*