ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเหมาเดินสายเคเบิ้ลไฟเบอร์ออฟติคเน็ตเวิรค์ซิสเต็ม สายไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้ง


90/3 หมู่ที่ 7 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้ง ตั้งอยู่ที่

90/3 หมู่ที่ 7 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้ง

ได้แก่ 0193559000083
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเทคแอนด์เน็ตเวิร์คกิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*