ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิด


31/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิด ตั้งอยู่ที่

31/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิด

ได้แก่ 0193559000091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบรรเจิด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*