ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและจัดระบบงานให้ห้องพยาบาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016)


108/39 หมู่ที่ 9 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016) ตั้งอยู่ที่

108/39 หมู่ที่ 9 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016)

ได้แก่ 0193559000105
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอฟ แอนด์ เฮลท์แคร์ (2016):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*