ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์ค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์ค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์ค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์ค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์ค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นนายหน้า ตัวแทน จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์ค


458 หมู่ที่ 12 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์ค ตั้งอยู่ที่

458 หมู่ที่ 12 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์คเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์ค

ได้แก่ 0193559000121
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์ค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เน็ตเวิร์ค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*