ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์


221/4 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์ ตั้งอยู่ที่

221/4 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์

ได้แก่ 0193559000211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ ยางยนต์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*