ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างกลึงชิ้นงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิส


80 หมู่ที่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

80 หมู่ที่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิส

ได้แก่ 0193559000270
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอ็นเอส. เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*