บริษัท เพเซอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพเซอร์ จำกัด"

บริษัท เพเซอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพเซอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพเซอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเหมาทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพเซอร์ จำกัด


106 หมู่ที่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพเซอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

106 หมู่ที่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

แผนที่บริษัท บริษัท เพเซอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพเซอร์ จำกัด

ได้แก่ 0195558000065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพเซอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพเซอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*