บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย และรับซ่อม เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด


10 ซอย12 (ถนนสุดบรรทัด) ถนนสุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ซอย12 (ถนนสุดบรรทัด) ถนนสุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0195558000073
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*