บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับ ออกแบบ เขียนแบบ รับเหมาก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัด


39 หมู่ที่ 11 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

39 หมู่ที่ 11 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0195558000103
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยเอ็นจิเนีย คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*