บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัด"

บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องยนต์เก่า อะไหล่และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ รถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัด


78 หมู่ที่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

78 หมู่ที่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

แผนที่บริษัท บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัด

ได้แก่ 0195558000235
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซียงกงสระบุรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*