บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัด"

บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัด


71 หมู่ที่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

71 หมู่ที่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัด

ได้แก่ 0195558000251
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญสมบูรณ์2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*