บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด"

บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารโรงงาน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด


10 หมู่ที่ 10 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 หมู่ที่ 10 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

แผนที่บริษัท บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด

ได้แก่ 0195558000308
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*