บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัด"

บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทั่วไปในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัด


400/967 หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

400/967 หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัด

ได้แก่ 0195559000034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์.เอ็น.วาย.การช่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*